In detail: advies

Waar staat u met uw bedrijf? Vanwaar komt u en waar wil
u naartoe? Waarom? En hoe?

Interactieve workshops met uw directieteam. Visievorming en strategieontwikkeling met uw raad van bestuur. Individueel, in kleine teams of grotere groepen. Improvement faciliteert en stimuleert uw strategische denk- en ontwikkelingsprocessen. Precies op uw maat en zoals u het wil. Zodat u er het maximale rendement uit haalt.


 

Strategie ontwikkelen

Waar u vandaag staat
U wil uw strategie herdefiniëren, verfijnen, aanpassen aan de noden van deze tijd.

Wat Improvement doet
Interactieve workshop van één of meer dagen met uw Management Team rondom visievorming en strategisch denken, niet gericht op theorie, maar onmiddellijk praktijkgericht, volledig op maat.

Wat u bereikt
Uw visie, missie en strategie staat op punt. Is SMART geformuleerd, vertrekt vanuit een unique selling proposition.
 

Strategie implementeren

Waar u vandaag staat
U bent één van die bedrijven waarbij het mank loopt in het toepassen en implementeren van uw strategie. U krijgt “directiekamer” niet vertaald naar “werkvloer”.

Wat Improvement doet
We zetten samen met u strategische doelstellingen om naar operationele doelstellingen, bepalen kern- en resultaatsgebieden en tekenen een gezamenlijk leer- en opvolgingstraject uit.

Wat u bereikt
Uw strategie is gefocust op operationele doelstellingen. Uw medewerkers kennen hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden en functioneren binnen hun kerntaakgebieden.
 

Individuele mentoring

Waar u vandaag staat
U bent manager van één of meer units en hebt behoefte om te klankborden over visie, strategie, people management, enz…

Wat Improvement doet
Vooraf worden doelstellingen van het traject duidelijk afgelijnd. In een aantal individuele sessies bepaalt u mee de inhoud en de frequentie.

Wat u bereikt
U hebt in een vrije en veilige omgeving uw inzichten kunnen formuleren en toetsen. U hebt een betere kijk op uw eigen functioneren binnen het bedrijf.
 

Empowering leadership

Waar u vandaag staat
Uw bedrijf heeft een duidelijke visie en strategie en wil zijn medewerkers daarrond motiveren en tot betere prestaties brengen.

Wat Improvement doet
In een leertraject dat we samen met u ontwikkelen, worden uw medewerkers intens betrokken en gemotiveerd op een manier waar zij zich goed bij voelen en ook uw bedrijf optimale resultaten neerzet.

Wat u bereikt
U komt van uw medewerkers te weten op welke manier zij te motiveren zijn. Die motivatie vertaalt zich in resultaatgerichte betrokkenheid en engagement.