In detail: coaching

Een intens, persoonlijk traject zodat uw impact vergroot, effectiviteit toeneemt en u een energyboost krijgt.

Vaak draaien we bij problemen of uitdagingen keer op keer in dezelfde rondjes. Blind voor andere opties, soms angstig voor het onbekende, koppig vastklampend aan ons eigen gelijk en vastgeroeste gedachten en overtuigingen. Coaching start bij de bereidheid om deze blinde vlekken en valkuilen onder ogen te zien én om de beslissing anders te doen. Coaching gaat over het deblokkeren en verminderen van onze weerstand en het vrijmaken van reeds aanwezig potentieel en energie om de prestaties en effectiviteit te optimaliseren. Het is een gestructureerd begeleidingsproces waarbij onze coaches in co-creatie met de coachee en opdrachtgever nieuwe inzichten, perspectieven en mogelijkheden exploreren. Gemakkelijk? Neen, waarschijnlijk niet. Veranderen, dingen op een andere manier aanpakken vraagt bij iedereen moeite, veel energie en focus. Maar het is de investering meer dan waard. Het gevoel terug de energie te hebben om "er tegen aan te gaan" is onbetaalbaar.Waar start het en waarom?

 • Coaching start bij de bereidheid om onze blinde vlekken en valkuilen onder ogen te zien én bij de beslissing om het anders te doen. Het is een keuze voor meer zelfbewustzijn en een grotere persoonlijke impact. Voor sterkere motivatie en fun in leven en werk.
 • Coaching gaat over het deblokkeren en verminderen van onze weerstand en het vrijmaken van reeds aanwezig potentieel en energie om de prestaties (op welk vlak ook) en effectiviteit te optimaliseren. De juiste vraag, spiegel en confrontatie op het juiste moment kunnen verhelderend en verlichtend werken.
 • Coaching is een gestructureerd begeleidingsproces waarbij onze coaches in co-creatie met de coachee en opdrachtgever nieuwe inzichten, perspectieven en mogelijkheden exploreren. Sterktes worden in de verf gezet, obstakels verdwijnen of krijgen hun juiste plek.

Dit proces vertrekt vanuit een geloof in de kracht van elkeen, wederzijds vertrouwen, gelijkwaardigheid en het durven nemen van eigen verantwoordelijkheid. Het resulteert in een door de coachee opgesteld en gedragen realistisch actieplan.
 

Voor wie?

Iedereen in de organisatie kan nood hebben aan een coach die mee exploreert waar het soms vastloopt en wat nodig is om in de toekomst meer succesvol te zijn. Iedereen verdient een kans om stappen voorwaarts te zetten. Uiteraard zal elk traject telkens weer een andere, zeer persoonlijke focus hebben. Maar die staat los van de positie die men in de organisatie heeft.
De coaches van Improvement bieden, perfect op maat, coachingtrajecten aan:

 • Voor bedrijfsleiders, CEO's
 • Voor (senior) managers
 • Voor verkopers, account managers, sales managers
 • Voor ieder die anders, beter en vooral effectiever wil functioneren
 • Voor Teams

 

Gepersonaliseerde aanpak

Algemeen

 • Coaching vindt altijd plaats in een sfeer van vertrouwen en discretie. Wat tijdens de coaching sessies aan bod komt blijft tussen de coach en coachee, tenzij beiden daar gezamenlijk anders over beslissen.
 • Op een co-creatieve wijze exploreren coach en coachee gestelde doelen, motivatie, weerstanden, aannames, overtuigingen, opties en acties.
 • Vanuit verbinding zal de coach de coachee uitdagen, spiegelen en ook wel confronteren op diens werkpunten en aannames, en overtuigingen in vraag stellen op hun deugdelijkheid en houdbaarheidsdatum.
 • Deze aanpak zorgt voor hoger zelfbewustzijn en een breder perspectief bij de coachee waardoor er terug ruimte en lucht komt voor groei en verandering.
 • Coaching resulteert in concrete en realistische actieplannen waarmee de coachee aan de slag gaat.

Het traject

 • Elk traject start met een intakegesprek waarbij de opdrachtgever en de coachee betrokken zijn en waarin bepaald wordt wat de hoofddoelstellingen van het coachingtraject zijn. 
 • Na 3 of 4 sessies volgt een follow-up gesprek waarna de coachee, de opdrachtgever en de coach bepalen of de doelstellingen dienen gefinetuned te worden.
 • Het coachingtraject wordt na alle sessies afgerond met een globale evaluatie tussen coachee, opdrachtgever en  coach.

 

Soorten coaching

Individuele coaching:
Een individueel traject voor één coachee waarbij de focus ligt op de doelstellingen die de coachee en de opdrachtgever voorop stellen. Het gaat in essentie over het effectief functioneren van de coachee in 1 op 1 situaties of in een groep, een organisatie.
 
Teamcoaching:
De begeleiding van een groep van mensen, management team, (project)team, afdeling. Het effectief leren omgaan met elkaar en de kwaliteit van de onderlinge samenwerking en communicatiepatronen staan centraal. Elk team heeft een eigen dynamiek, systemiek en cultuur waardoor ook hier een gepersonaliseerde aanpak van een ervaren externe teamcoach cruciaal is.
 

Ethische code

De International Coach Federation (ICF) heeft een ethische code gefomuleerd. De Improvement coaches engageren zich om deze te respecteren.
Deze ethische code is terug te vinden op de website van ICF: ICF Code of Ethics.