In detail:
DISC gedragsstijlen

Betere communicatie, relaties en resultaten met DISC Gedragsstijlen.

Je ondervindt het waarschijnlijk wel vaker: met de ene klikt het al wat beter dan met de andere. Sommigen hebben maar een half woord nodig, bij anderen lukt het nooit. Noem het "connectie", “het zitten op dezelfde golflengte” of wat dan ook, communicatie blijft een moeilijk ding. Vaak snap je niet hoe het komt dat je gezinsleden, collega’s, medewerkers zoals ze zijn, of beter: de dingen doen zoals ze die doen en begrijpen zij dat van jou ook niet helemaal.

DISC Gedragsstijlen- en profielen geeft je een houvast om je eigen gedragsprofiel te leren kennen en wat hiervan de impact is op je omgeving. Je leert ook inzicht te krijgen in de communicatievoorkeuren en het gedrag van anderen. Hierdoor ontstaat er een beter wederzijds respect en begrip. Dit leidt dan weer tot een steviger vertrouwensbasis, harmonieuzer relaties, betere samenwerking, ook in jouw organisatie.

Daarom is het belangrijk om je eigen gedragstendenzen te leren kennen en wat het effect hiervan is op je omgeving.


DISC Achtergrond & Historiek

Het concept is niet nieuw. Reeds ver voor onze tijd keken mensen naar mensen op zoek naar overeenkomstig en verschillend gedrag om dit in modellen te zetten met "predictieve" eigenschappen. In 444 VC beschreef Empodocles reeds 4 elementen: aarde, lucht, vuur en water. In 400 VC beschreef Hypocrates zijn 4 temperamenten: Sanguinicus (zuiver bloed, Invloedrijk), Cholericus (gele gal, Dominerend), Melancholicus (zwarte gal, Stabiel), en de Flegmaticus (slijm, Consciëntieus).

Dr William Moulton Marsten publiceerde in 1928 zijn boek “The Emotions of Normal People” waarin hij gedrag projecteerde op 2 assen. Door beide assen op de juiste manier te combineren werden 4 kwadranten gevormd die elk een gedragspatroon afbakenden: Dominance, Influence, Steadiness en Conscientious. Hij is dan ook de grondlegger van wat later als acroniem DISC bekend werd. 80 Jaar later werd door verschillende instituten het model op een dusdanige manier verfijnd en getuned dat het in staat is om gedrag op een objectieve en beschrijvende manier te observeren in de plaats van op de gebruikelijke subjectieve en be- en veroordelende manier.

Iedereen vindt wel iets terug van zichzelf in elk van de 4 beschreven types, we zijn dan ook een combinatie van de 4 stijlen. De ene stijl is echter wel degelijk dominanter aanwezig dan de andere en bepaalt in belangrijke mate je gedrag.


Vandaag is DISC niet enkel een tool om het gedrag te profileren maar het laat ook toe om op een niet be- en veroordelende en open manier over gedrag te praten.

 

Hoe bepaal je je eigen gedragsstijl?

Om de persoonlijke gedragsstijl te bepalen werden vragenlijsten ontwikkeld. Het assessment en het resultaat werden over de vele jaren steeds meer verfijnd  en gefinetuned met een erg hoge graad van validatie. In grote lijnen valt de bepaling van het gedragsprofiel terug op 2 assen die overeenstemmen met 2 hoofdvragen:

Eerste as, eerste introspectie:

Wat is mijn tempo waarmee ik het leven aanpak (drive)? Hou ik ervan om snel te reageren, praten, beslissen, lopen? Doe ik de dingen met  een hoog energiepeil, met de nodige dosis aan kracht? Ziet en hoort men onmiddellijk hoe ik over zaken denk en voel? Of ben ik iemand die zaken graag rustig, zorgvuldig en weldoordacht aanpakt? Ben ik eerder behoudsgezind, een beetje terughoudend? Praat ik wat zachter en rustiger en hou ik niet zo van dat jachtige gedoe?
 

Tweede as, tweede introspectie:

Wat is mijn prioriteit in het leven (richting)? Kies ik vooral de richting die taak-, doel- en resultaatgericht is? Vind ik het best ok dingen, zaken op mezelf af te werken, is het belangrijk de voorliggende taak, project af te krijgen, het vooropgestelde doel te bereiken? Hou ik ervan om dingen gedaan te krijgen? Of doe ik de dingen graag in team, samen met anderen? Ben ik meer gericht op mensen, gezellige relaties en emoties? Voel ik mezelf prettiger wanneer ik betrokken word in activiteiten met anderen, vriendschappen en relaties? Ben ik gelukkiger wanneer ik met mensen bezig kan zijn?

De combinatie van de twee assen

Het resultaat van de combinatie van het antwoord op beide vragen is samen te vatten als:

  • Assertief - Taakgericht: D - Dominantie (Direct) - De hoge D heeft de drang om controle over de situatie te nemen, is resultaat- en prestatiegericht, wil winnen en zoekt uitdagingen op.  
  • Assertief - Relatiegericht: I - Invloed (Inspirerend) - De hoge I wil anderen motiveren, enthousiasmeren, wil zich uitdrukken en gehoord worden. De I wil anderen overtuigen en beïnvloeden. 
  • Receptief- Relatiegericht: S- Stabiliteit (Sociaal) - De hoge S streeft naar harmonie en stabiliteit, wil anderen ondersteunen en goede, geordende relaties realiseren. 
  • Receptief- Taakgericht: C - Conformiteit (Correct) - De hoge C heeft de drang om de juiste dingen vooral op de juiste manier te doen, wil kritiek voorkomen en is daarom erg gericht op nauwkeurigheid en details. 

Elk van de gedragsprofielen heeft zijn eigen voorkeur over :

  • Wat hen motiveert
  • Welke omgeving hun voorkeur heeft
  • Wat hun motiveert en wat hun angsten zijn
  • Wat de persoonlijke doelen zijn
  • Hoe ze communiceren met anderen
  • Hoe ze graag behandeld wensen te worden

De 4 dimensies, stijlen (het resultaat van de combinatie van de 2 assen), kunnen in meer of mindere mate aanwezig zijn in onze gedragspatronen. Het is deze unieke combinatie van intensiteit op deze 4 dimensies dat maakt dat we elk onze unieke samenstelling hebben, geen “hokjesdenken” dus. Ondanks deze unieke profielen, zal de intensiteit op één of twee (uitzonderlijk 3) hoger zijn dan gemiddeld. Deze hogere intensiteit bepaalt dan in hogere mate je preferente gedragspatroon als reactie op situaties, contacten die zich voordoen.

Meer info

 

De vier stijlen meer in detail

D - Rood - Dominantie

Meet de manier waarop de respondent reageert op uitdagingen en problemen.

Hoe hoger hij scoort op de D-factor, hoe sterker zijn neiging zal zijn om een probleem direct aan te pakken. De hoge D reageert pro-actief op uitdagingen en problemen, wil graag winnen en wil zijn omgeving beheersen, want dan lopen de dingen tenminste zoals hij wil dat ze gaan. Een dag geen probleem, is een dag niet geleefd, en als er geen probleem of uitdaging is, dan verzint hij er zelf een, want anders wordt het saai en voorspelbaar.
Een hoge D heeft veel oog voor einddoel en resultaat. Alles moet beter en sneller. Hij is vaak de eerste die zegt: “zo gaan we (lees ik) het doen”. Zijn neiging om de omgeving te controleren en te beheersen maakt hem ook angstig, wanneer hij die omgeving niet naar zijn hand kan zetten. Hij verliest over het algemeen snel zijn geduld als dingen niet gaan op zijn manier en kan dan behoorlijk uit zijn slof schieten. Overigens, wanneer het kwaad eenmaal is geschied dan is hij het ook weer snel vergeten. We noemen dit gedrag ook wel het Vurige ROOD.

I - Geel - Invloed

Meet de manier waarop de respondent anderen probeert te overtuigen en beïnvloeden.

Hoe hoger de I-factor, hoe sterker zijn neiging zal zijn om anderen voor zich te winnen door charisma, enthousiasme, verbale overtuigingskracht, en een vrolijke, positieve uitstraling. De hoge I is aanstekelijk enthousiast, hartelijk, persoonlijk, vriendelijk, expressief en grenzeloos optimistisch. Hij gooit als het ware zijn hele persoonlijkheid in de strijd om anderen mee te nemen in zijn ideeënwereld. Zijn grootste angst is om afgewezen te worden door anderen en daardoor kan hij de neiging vertonen anderen vooral te willen “pleasen”. De hoge I heeft veel behoefte aan contact met mensen, is verbaal aanwezig, wil graag samen met anderen dingen doen. Het moet daarbij vooral gezellig en leuk zijn. Hij is altijd met honderd dingen tegelijk bezig, juist omdat hij zo enthousiast is over zoveel dingen en komt daardoor wat chaotisch over. Hij lijkt altijd vrolijk, althans naar buiten toe; zelfs als hij zich verdrietig voelt, zal hij roepen dat het allemaal enorm meevalt. Dit is het Zonnige GEEL.

S - Groen - Stabiliteit

Meet de manier waarop de respondent reageert op tempowisselingen en veranderingen vanuit de omgeving.

Hoe hoger hij scoort op de S-factor, hoe sterker zijn neiging om in zijn omgeving rust, regelmaat en routine te creëren. De hoge S werkt volgens vaste patronen en methoden, prefereert een logische stap-voor-stap aanpak, wil dingen graag van A tot Z afmaken en hanteert een langzaam maar constant werktempo. De hoge S is geduldig, attent, introvert, loyaal, rustig en zorgzaam. Eenmaal bewezen werkwijzen verandert de hoge S liever niet. Waarom zou je als de oude werkwijzen nog prima voldoen?
De hoge S hecht aan een ontspannen, evenwichtige en harmonieuze omgeving en houdt zijn emoties in de hand. Hij heeft ze natuurlijk wel, maar toont deze niet snel. Voorspelbaar en loyaal als hij is, staat hij klaar voor collega’s, leidinggevende, team en klanten. Hij wil zijn omgeving graag houden zoals die is: voorspelbaar, zonder veel veranderingen en avontuurlijkheid. Grote en snelle veranderingen kunnen de rustige, evenwichtige wereld die hij waardeert aan het wankelen brengen. In DISC-termen noemen we dit gedrag het Aardse GROEN.

C - Blauw - Conformiteit

Meet de manier waarop de respondent reageert op regels en procedures gesteld door derden.

Hoe hoger de C, des groter de neiging zal zijn om regels en procedures (van de organisatie, de samenleving, maar ook van een bepaald systeem of een bepaalde denkwijze) in te zetten als middel om de omgeving te organiseren, structureren en controleren. De hoge C is nauwkeurig, geordend, perfectionistisch, onderzoekend, beleefd en kwaliteitsbewust. Deze kritische vragensteller analyseert vooraf om risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten, anders wordt het een ‘zootje’.

Hij observeert de wereld graag en zoekt altijd naar concreet en tastbaar bewijs, naar een onderbouwing met veel feiten. Hij is erg objectief, want  emoties vertroebelen de ratio en daar komen uiteindelijk alleen maar ongelukken van. Zijn nauwkeurigheid en detailgerichtheid komen deels voort uit de drang om kritiek op de kwaliteit van zijn werk voor te blijven. Fouten geeft hij nu eenmaal niet graag toe. We spreken ook wel over Glashelder BLAUW.

© Copyright TTI Success Insights Benelux - Improvement

 

Voorbeeldrapport:

DISC Gedragsstijlen

De DISC Gedragsanalyse geeft een uniek, betrouwbaar, objectief beeld van het gedrag van een respondent. Welke individuele gedragskenmerken zijn specifiek van waarde voor de organisatie? Hoe kunt u optimaal met de betreffende persoon communiceren, waar hij of zij ondersteuning of aanvullende training behoeft, wat moet u doen om hem of haar te motiveren, etc.

Voorbeeldrapport

Persoonlijke Stijlen en Motivatie: Combinatie van DISC Gedragsstijlen en Drijfveren

Dit rapport maakt de unieke combinatie van de DISC Gedragsstijlen en de Motivatie (Drijfveren). Het rapport bestaat uit een uitgebreider DISC gedragsstijlen gedeelte, een hoofdstuk over de motivatoren en een beschrijving van de specifieke combinatie van beide. 

Voorbeeldrapport