In detail:
Emotionele intelligentie (EQ)

Onderzoek wijst uit dat deze component een hogere voorspellende waarde heeft voor succes dan IQ.

Dit assessment meet in hoeverre iemand in staat is om de eigen emoties (en die van anderen) aan te voelen, te begrijpen, te verwerken en te reguleren? Onze emotionele intelligentie heeft een belangrijke impact op onze professionele en persoonlijke effectiviteit. En op ons vermogen om constructief samen te werken met anderen. Het is bijgevolg cruciaal om dit meetbaar te maken en hieraan te werken. Emotionele intelligentie is namelijk een ontwikkelbare vaardigheid.


 

EQ Assessment

Dit assessment meet 5 domeinen van emotionele intelligentie verdeeld over 2 gebieden:

Intrapersoonlijke emotionele intelligentie:

Dit heeft te maken met wat er bij u van binnen gebeurt, gedurende uw dagelijkse bezigheden.

  • Zelfbewustzijn: Gaat over uw vaardigheid om uw eigen stemmingen, emoties, gevoelens en motivaties te herkennen en ze te plaatsen, en hun effect op de omgeving te kunnen inschatten
  • Zelfregulatie: Betreft uw vermogen om de impact van (ontregelende) impulsen, emoties en stemmingen op uw handelingen, acties en beslissingen te beperken door ze te reguleren. Anders gezegd: uw vermogen om te denken en bij te sturen voordat u handelt.
  • Zelfmotivatie: Gaat over de passie om te werken met meer dan alleen noodzaak, salaris of status als motivatie. Over de intrinsieke neiging om actie te ondernemen uit uzelf, zonder stimulans van buitenaf, (eigen) doelen na te streven. Met voldoende energie, volharding en optimisme, zelfs als het tegenzit.

Interpersoonlijke emotionele intelligentie:

Dit gaat over wat er tussen u en de anderen gebeurt.

  • Empathie: Heeft te maken met uw vaardigheid om de emoties en de gemoedstoestand van andere personen te herkennen, begrijpen en interpreteren.
  • Sociale vaardigheden: Gaat over uw vermogen om wederzijds bevredigende relaties op te bouwen en te onderhouden en om een sociaal netwerk in stand te houden.

Voorbeeldrapporten

Om een voorbeeld rapport Emotionele Intelligentie  te bekijken: Klik hier

Een voorbeeld van de combinatierapportage DISC Gedragsstijlen en EQ: Klik hier

Hieronder een Harvard Business Review video over Emotionele Intelligentie