Betere samenwerking door een
zelfbewuste en authentieke verbinding
met jezelf en de anderen

Zorgvuldig uitgekozen tools die onmiddellijk praktisch bruikbaar zijn.

Improvement heeft zorgvuldig de tools uitgekozen waar de trainees en coachees onmiddellijk mee aan de slag gaan. Het zijn pragmatische hulpmiddelen voor een hogere emotionele intelligentie: zelfbewustzijn, zelfregulatie, empathie en sociale vaardigheid. Bij de keuze van deze tools staan validiteit, praktische toepasbaarheid, eenvoud in gebruik en credibiliteit voorop. 

Onze tools

 

DISC Gedragsstijlen

Je ondervindt het waarschijnlijk wel vaker: met de ene klikt het al wat beter dan met de andere. Sommigen hebben maar een half woord nodig, bij anderen lukt het nooit. Noem het "connectie", “het zitten op dezelfde golflengte” of wat dan ook, communicatie blijft een moeilijk ding. Dikwijls snap je niet hoe het komt dat je gezinsleden, collega’s, medewerkers zoals ze zijn, of beter: de dingen doen zoals ze die doen en begrijpen zij dat van jou ook niet helemaal.

DISC Gedragsstijlen- en profielen geeft je een houvast om je eigen gedragsprofiel te leren kennen en wat hiervan de impact is op je omgeving. Je leert ook inzicht te krijgen in de communicatievoorkeuren en het gedrag van anderen. Hierdoor ontstaat er een beter wederzijds respect en begrip. Dit leidt dan weer tot een steviger vertrouwensbasis, harmonieuzer relaties, betere samenwerking, ook in jouw organisatie.

Daarom is het belangrijk om je eigen gedragstendenzen te leren kennen en het effect hiervan op je omgeving.

Lees hier meer over DISC Gedragsstijlen.

Motivatie - Drijfveren

Motivatie - Drijfveren helpen ons begrijpen waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Wat geeft ons energie en wat kost ons veel moeite. Met welke emmertjes we 's ochtends naar onze professionele omgeving gaan in de hoop ze 's avonds gevuld te zien voor we huiswaarts trekken. Wanneer ze 's avonds te dikwijls niet gevuld blijven, zal dat onze motivatie en engagement niet ten goede komen. Vandaar dat het belangrijk is dit zelfinzicht te verwerven en om dit goed te kunnen inschatten voor de mensen in jouw team.

Het Motivatie - Drijfveren Profiel meet het relatieve belang van zes basis waarden voor de respondent de Intellectuele, Zakelijke (Praktische) , Sociale, Esthetische, Individualistische en Ideële (Traditionalistische).

Met Motivatie - Drijfveren wordt het perspectief bedoeld van waaruit wij de wereld bekijken, datgene wat ons werkelijk interesseert en beweegt, wat ons aanzet tot actie, onze houding of attitude ten aanzien van het leven. Vaak wordt er gesproken over "Hidden Motivators" omdat onze Motivatoren - Drijfveren meestal niet - of op z'n minst moeilijk - zichtbaar zijn voor anderen, en soms ook voor onszelf.

Het doel van dit rapport is inzicht geven in - verborgen - motivatoren en zo te achterhalen welke specifieke drijfveren en potentieel sterke punten je meeneemt in jouw werkomgeving.

Lees hier meer over Motivatie - Drijfveren.

Emotionele Intelligentie (EQ)

Onderzoek wijst uit dat deze component een hogere voorspellende waarde heeft voor succes dan IQ. Dit assessment meet in hoeverre iemand in staat is om de eigen emoties (en die van anderen) aan te voelen, te begrijpen, te verwerken en te reguleren. 

Onze emotionele intelligentie heeft een belangrijke impact op onze professionele en persoonlijke effectiviteit. En op ons vermogen om constructief samen te werken met anderen. Het is bijgevolg cruciaal om dit meetbaar te maken en hieraan te werken. Emotionele intelligentie is namelijk een ontwikkelbare vaardigheid. Dit assessment meet 5 domeinen van emotionele intelligentie verdeeld over 2 gebieden: Intrapersoonlijke emotionele intelligentie (dit heeft te maken met wat er bij u van binnen gebeurt gedurende uw dagelijkse bezigheden) en Interpersoonlijke emotionele intelligentie (dit gaat over wat er tussen u en de anderen gebeurt).

Lees hier meer over Emotionele intelligentie (EQ).

Stress Quotiënt

Stress en Burn-out staan vandaag volop in de aandacht binnen organisaties. 

Improvement gebruikt de Stress Quotient Analyse van TSI. Dit is een diagnostische tool die organisaties ondersteunt bij het tijdig detecteren van het niveau van stress bij hun medewerkers. Het instrument biedt geen pasklare antwoorden of oplossingen. Net als de beleving van stress is het effectief omgaan met stress een subjectieve en vooral individuele ervaring. En dat vraagt uiteraard om maatwerk. Wat het instrument wel doet is het zetten van die eerste belangrijke stap: stress inzichtelijk maken, en daarmee ook bespreekbaar, voordat het ‘te laat’ is. Ervaart een individu, of een groep individuen, binnen een organisatie stress? En zo ja, waar wordt die stress dan mogelijk door veroorzaakt? Dat doet de SQ Analyse aan de hand van 7 stressfactoren of stressbronnen.

Lees hier meer over Stress quotiënt.

Situationeel Leiderschap

Volgens Situationeel Leiderschap bestaat er niet iets als één beste leiderschapsstijl voor alle omstandigheden. De leiderschapsstijl die iemand dient te gebruiken met medewerkers of groepen van medewerkers (teams) hangt af van de "prestatiegereedheid" of "prestatiematuriteit", competentie van deze medewerkers en teams.  

Leiders hebben doorgaans de neiging om die leiderschapsstijl te gebruiken waar ze zich het meest comfortabel mee voelen, hun "natuurlijke stijl". Voor iedereen zal dit overeenstemmen met een van de 4 mogelijke stijlen. Wanneer men steeds terugvalt op die natuurlijke stijl, dan zal dit in bepaalde gevallen ook de meest effectieve stijl zijn, maar in vele gevallen ook weer niet. Het zal dan eerder afhangen van toevalligheid en niet van doordacht gedrag. Improvement helpt de trainees om inzicht te krijgen in de eigen preferente leiderschapsstijlen, om in te schatten wanneer welke leiderschapsstijl het meest effectief is en hoe best de stijlaanpassing wordt aangepakt. Tijdens de training leggen we ook de link met de DISC Gedragsstijlcombinaties.

Lees hier meer over situationeel leiderschap.

Leiderschap 360°

Hoe hoger je opklimt in de hiërarchie van een organisatie, hoe kleiner de kans dat je spontaan en oprecht feedback krijgt over je gedrag als leidinggevende. Het is jammer, maar het is wel zo. Een “Leiderschap 360° Feedbacksysteem” kan, wanneer goed gebruikt, een effectief instrument zijn om de positieve ontwikkeling van leiders binnen een organisatie krachtig te ondersteunen. 

Leidinggevenden krijgen op die manier niet enkel (zoals dit traditioneel het geval is) feedback van hun directe “baas”, maar ook van hun eigen medewerkers en collega’s. Of – waarom niet – van andere stakeholders buiten de organisatie. Het resultaat laat de “blinde vlekken” zien waarmee de leidinggevende actief aan de slag kan. Om verder door te groeien in het bedrijf of om de huidige job nog beter te doen.

Lees hier meer over Leiderschap 360°.

Team Evaluator

Team Evaluator toont hoe het team functioneert. Meer concurrentie en snelle innovatie doen bedrijven hun organisatie aanpassen. Vaardigheden, diversiteit, competenties, snelle respons en aanpassingsvermogen zijn succesfactoren in een geglobaliseerde wereld.

Onafhankelijke, doelgerichte, (project)teams vormen de basis van de huidige organisatiestructuur. Niet het minst omdat dankzij de moderne technologie geografische grenzen geen belemmering meer zijn bij het communiceren. Ook stellen teams van vandaag andere, minder “traditionele” eisen aan hun leiders. "Hoe creëren we efficiënte teams?" is daarom een belangrijke vraag geworden. Bij het evalueren van (project)teams is Team Evaluator een waardevol hulpmiddel.

Lees hier meer over Team Evaluator.