In detail:
Situationeel leiderschap

Hoe pas je je leiderschapsstijl aan aan de leiderschapsbehoefte van het moment

Volgens Situationeel Leiderschap is er niet iets als één beste leiderschapsstijl voor alle omstandigheden. De leiderschapsstijl die iemand het best gebruikt met medewerkers of groepen van medewerkers (teams) hangt af van de taakmaturiteit, competentie van deze medewerkers en teams. Improvement helpt je inzicht te krijgen in de leiderschapsstijl die jouw voorkeur heeft en hoe je deze effectief kunt aanpassen aan de behoefte van de situatie die zich voordoet.

 

Situationeel leiderschap

Leiders hebben doorgaans de neiging om die leiderschapsstijl te gebruiken waar ze zich het meest comfortabel mee voelen, hun "natuurlijke stijl". Voor iedereen zal dit overeenstemmen met een van de 4 mogelijke stijlen. Wanneer men steeds terugvalt op die natuurlijke stijl, dan zal dit in bepaalde gevallen ook de meest effectieve stijl zijn, maar in vele gevallen ook weer niet. Het zal dan eerder afhangen van toevalligheid en niet van doordacht gedrag. Improvement helpt de trainees om inzicht te krijgen in de eigen preferente leiderschapsstijlen, om in te schatten wanneer welke leiderschapsstijl het meest effectief is en hoe best de stijlaanpassing wordt aangepakt. Tijdens de training leggen we ook de link met de DISC Gedragsstijlcombinaties.

Opbouw van het model

De leiderschapsstijl (gedrag van de leider zoals dit wordt gepercipieerd door de volger(s)) is steeds een combinatie van taakgericht en relatiegericht gedrag:

Taakgericht gedrag: De mate waarin de leider taken en verantwoordelijkheden instrueert aan de volger(s). Dit betekent: volgers vertellen wie, wat, hoe, wanneer, waar, met wie de taak moet uitgevoerd worden.

Relatiegericht gedrag: De mate waarin de leider een 2 (of meer)-wegscommunicatie aangaat met de volger(s). Dit gedrag betekent (empathisch) luisteren, faciliteren en het uitleggen waarom taken dienen te worden uitgevoerd op een ondersteunende manier.

Taakgericht en Relatiegericht gedrag zijn 2 aparte dimensies van de Situationeel Leiderschapsmatrix resulterend in 4 kwadranten. Door de mate waarin taakgericht en relatiegericht gedrag is aangewezen te plotten op beide assen, bekom je de meest aangewezen stijl die het best wordt toegepast met de volger(s), rekening houdend met de specifieke taak en situatie waar het om gaat. In alle gevallen zal er een bepaalde mate van taakgerichtheid en relatiegerichtheid aanwezig zijn.

Carl Vanhemelen en Dirk De Corte zijn gecertificeerd door het Center for Leadership Studies (CLS) via ACT Partners


Situationeel leiderschap gekoppeld aan DISC Gedragsstijlen

Uw combinatie van DISC Gedragsstijlen zal in belangrijke mate uw natuurlijke stijl van leidinggeven beïnvloeden. Dit kan relatiegericht, ondersteunend zijn (I en S gedragsstijlen) of eerder taakgericht, sturend zijn (D en C gedragsstijlen). Dit maakt dat u van nature uit de neiging hebt om meer of minder relatiegericht en taakgericht te zijn. Het is van belang te weten welk deze vertreksbasis is om te volgende stap naar stijlflexibiliteit te zetten.

Aan de andere kant kan de persoon die u wenst te beïnvloeden een totaal andere stijlcombinatie hebben dan uzelf als leider. Dan is het een kwestie om een inzicht te krijgen wat deze stijlcombinatie is om zo uw natuurlijke communicatiestijl niet alleen aan te passen aan de specifieke situatie maar ook aan de communicatiebehoefte van uw medewerker.

Tijdens onze trainingtrajecten wordt steeds de linkt tussen DISC en Situationeel Leidinggeven op een praktische manier meeggegeven.