In detail:
Stress quotiënt

Stress en Burn-out staan vandaag volop in de aandacht binnen organisaties

Improvement gebruikt de Stress Quotient Analyse van TSI. Dit is een diagnostische tool die organisaties ondersteunt bij het tijdig detecteren van het niveau van stress bij hun medewerkers. Het instrument biedt geen pasklare antwoorden of oplossingen. Net als de beleving van stress is het effectief omgaan met stress een subjectieve en vooral individuele ervaring. En dat vraagt uiteraard om maatwerk. Wat het instrument wel doet is het zetten van die eerste belangrijke stap: stress inzichtelijk maken, en daarmee ook bespreekbaar, voordat het ‘te laat’ is. Ervaart een individu, of een groep individuen, binnen een organisatie stress? En zo ja, waar wordt die stress dan mogelijk door veroorzaakt? Dat doet de SQ Analyse aan de hand van 7 stressfactoren of stressbronnen.Mogelijke trajecten, interventiemogelijkheden

  • Per team, afdeling of vestiging het stresspeil in kaart brengen (volledige anonimiteit is mogelijk).
  • Ziekteverzuim voorkomen door inzicht te geven in de eigen stressbronnen en hoe hier dan mee om te gaan.
  • De belangrijkste stressbronnen in de organisatie lokaliseren en wat hier dan mee te doen.
  • Het werkklimaat binnen teams en afdelingen verbeteren.
  • Gericht inhoud geven aan stress preventiebeleid.
  • Eventuele taboes omtrent stress doorbreken.