In detail: Team Evaluator

Team Evaluator toont hoe het team functioneert. Meer concurrentie en snelle innovatie doen bedrijven hun organisatie aanpassen. Vaardigheden, diversiteit, competenties, snelle respons en aanpassingsvermogen zijn succesfactoren in een geglobaliseerde wereld.

 

Team Evaluator

Team Evaluator toont hoe het team functioneert. Meer concurrentie en snelle innovatie doen bedrijven hun organisatie aanpassen. Vaardigheden, diversiteit, competenties, snelle respons en aanpassingsvermogen zijn succesfactoren in een geglobaliseerde wereld.

Onafhankelijke, doelgerichte, (project)teams vormen de basis van de huidige organisatiestructuur. Niet het minst omdat dankzij de moderne technologie geografische grenzen geen belemmering meer zijn bij het communiceren. Ook stellen teams van vandaag andere, minder “traditionele” eisen aan hun leiders. "Hoe creëren we efficiënte teams?" is daarom een belangrijke vraag geworden. Bij het evalueren van (project)teams is Team Evaluator een waardevol hulpmiddel.

Team Evaluator is gebaseerd op modern onderzoek naar wat een succesvol team kenmerkt. Er zijn belangrijke basisvoorwaarden waaraan een team moet voldoen om succesvol te zijn. Dergelijke succesfactoren omvatten bijvoorbeeld een gemeenschappelijk doel, vertrouwen, leiderschap, vermogen om te innoveren en feedback. Het meet welke kwaliteiten het team als geheel ziet en hoe goed het team denkt in functie van deze kwaliteiten te presteren.

De tool biedt de teamleider waardevolle informatie om het team naar succes te coachen, vooral in combinatie met de andere instrumenten in onze toolbox (DISC Gedragsstijlen, Driving Forces, Emotionele Intelligentie en Stress Quotiënt).

Het verslag
De resultaten worden zowel in de vorm van een gemakkelijk leesbaar diagram als in detail, vraag voor vraag, gerapporteerd. Statistieken zoals medianen en standaarddeviatie kunnen ook worden getoond. Aan het einde van het rapport wordt een samenvatting gegeven van de vragen waarin het team het meest en minst in overeenstemming is, en ook waar ontwikkelingsbehoeften bestaan.

De beoordeling:
- is anoniem.
- omvat 10 verschillende gebieden met elk 4 vragen.
- toont de resultaten in een gemakkelijk af te lezen diagram.

Heb je interesse en wens je over onze Leiderschap 360° meer informatie, contacteer ons dan.


Keer terug naar onze tools.