Irriterend Leidinggeven. Ook voor u!

Geschreven door Dirk De Corte op *}

Even wat Google Statistics om u aan op te warmen:

Authentiek Leidinggeven: 110.000 hits, Inspirerend Leidinggeven: 157.000 hits, Coachend Leidinggeven 390.000 hits. Surft u ook mee op de trendy golf van “de nieuwe leider” op zoek naar “connectie” en “authenticiteit”? En gelooft u daarbij in het aloude jezuïetenprincipe van plus est en vous? En dat terwijl u tegelijkertijd als intellectueel wéét dat jezuïeten niet te betrouwen zijn. 

Even in het Engels: you are barking up the wrong tree. De toekomst ligt immers bij Irriterend leidinggeven.  Bij Google Analytics nu nog 0, u leest het goed: “nul”, hits. Als daar dus geen markt ligt, dan weten we het niet meer!  In de goede oude tijd was leidinggeven gestoeld op deugdelijke Victoriaans principes van tucht en gehoorzaamheid, wat dan later ten gevolge van seks, drugs en het lezen van foute boeken vervangen is door het zogenaamde mensgericht leidinggeven. Dwalingen afkomstig van sukkels die nog nooit het basiswerk Le Droit de la Paresse van Paul Lafargue uit 1880 hadden gelezen. En dat terwijl we uit de Bijbel weten dat de mens de oorsprong van alle zonde is (Iedereen heeft gezondigd, Romeinen 3:23). Nu zijn we dus aan Leadership 3.0 toe. Het Irriterend Leidinggeven.  Wat teruggaat op de oerdeugden van het leiderschap, die eigenlijk altijd al in ons hebben gezeten, tot onze natuurlijke volksaard horen en, zodat ze dat ze mooi zeggen, de echte, conservatieve grondstroom van de ondernemer vertolken. En waar resultaten tastbaar en meetbaar zijn.

Daarom: geeft u zichzelf op elk van onderstaande tien kenmerken een score van 1 tot 10 en kijk even hoe ver u staat . Met dank overigens aan Marshall Goldsmiths, What got you here won’t get you there en – uiteraard - de grote meester zelf, John Cleese, in Life and how to survive it.

De tien axioma’s van Irriterend Leidinggeven. Daar gaan we:

1. Overal een mening over hebben en die vooral ook géven.
Een evidentie zo groot als een huis. Logisch. Dat u overal een mening over heeft, wordt ook van u als leidinggevende verwacht. U moet immers snel en accuraat op alles kunnen antwoorden en reageren. Baseer u daarbij op zo weinig mogelijk bronnen en liefst steeds dezelfde. Wees niet te kritisch. De kans dat die bronnen wordt gecheckt is nagenoeg nihil.

2. Destructieve commentaren geven
Complimenten leiden tot luiheid en luiheid is de kiem van het verval. Ook al lijken uw medewerkers iets goed te doen, wijs hen vooral op de fouten in hetgeen ze goed doen, want niemand is perfect. Denk aan de eerste wet van Murphy: als een medewerker iets goed doet, ziet u waarschijnlijk iets over het hoofd.

3. Altijd reageren met: "Neen", "Maar" of "Echter", "Toch"
Hoed u voor overdreven enthousiasme. In een week moment overkomt het ieder van ons, maar wees streng voor uzelf. Begin daarom elke zin met "neen", "maar", "echter" of "toch": zo brengt u uw medewerkers realiteitszin bij.  Teveel hoop creëert alleen maar foute verwachtingen, grote ontgoochelingen en storend enthousiasme.  Dat leidt tot teleurstellingen en depressies en doet het ziekteverzuim toenemen.

4. Spreken wanneer je kwaad bent
Woede creëert adrenaline en adrenaline is de natuurlijke brandstof voor geest en lichaam. Bent u “in flow”, om de term van Mihaly Czikszentmihalyi te gebruiken, gooi dan eruit wat in u zit. Opgekropte woede leidt tot huiduitslag en vuile ziektes Uiteindelijk draait het om u als leider. U bent voor het bedrijf veel te belangrijk om dat risico te nemen.

5. Uw medewerkers controleren
Medewerkers zijn niet te vertrouwen en er enkel en alleen op uit om u te beduvelen. Wees ’s ochtends daarom als eerste op het bedrijf en ga ’s avonds als laatste weg. Zorg ervoor dat u iedereen minstens een keer per dag kan zien. Thuiswerken is voor luieriken die onder het mom van te veel files gewoon langer in hun nest willen blijven liggen. Zorg voor het “honderd ogen principe” als u dat alleen niet aankan. Vijftig van uw medewerkers zet u in om de anderen te controleren en (als het kan) te betrappen op het gebruik van Facebook tijdens de werkuren, het boeken van reizen over de middag en het misbruiken van de koffiepauzes voor zaken die niets met de arbeid te maken hebben.  Als een gesprek in de gang in uw ogen te lang duurt (en dat duurt het altijd, want gangen zijn om door te stappen, niet om in te staan praten), loop dan even langs met een opmerking in de stijl van “we hebben het rustig vandaag?”  of (beter) “om te zeveren heb ik geen tijd”. En zorg er ook vooral voor dat deze opmerking luid genoeg wordt geformuleerd. Zo haalt u maximaal rendement.

6. Verdiensten opeisen die u niet verdient
De dingen die in het bedrijf goed gaan zijn altijd uw verdienste. U en u alleen heeft uiteindelijk tegenover de aandeelhouder en andere vervelende pottenkijkers de eindverantwoordelijkheid.  Omdat u de dingen leidt, hoort ook een succes waar u geen verdienste aan hebt u ipso facto toe. U noemt dit het deductiviteitsprincipe en doet alsof u dat uit een Harvardboek over Management heeft.

7. Excuses zoeken en ook altijd vinden
Gaat er wat fout en kan u niet onmiddellijk een medewerker de schuld geven, dan ligt het zeker niet aan u, maar aan de markt die tegen zit, de dollar die te hoog (of te laag) staat, het waterpeil van de Beneden-Ourthe, de files op de E40 of de groenen. Combinaties zijn mogelijk.

8. Weigeren zich te verontschuldigen
Verontschuldigingen hebben een generaal nog nooit een oorlog doen winnen. Bovendien: uit fouten leer je. En omdat u de verantwoordelijkheid draagt en het bedrijf leidt, moét u veel leren en dus veel fouten maken. Zijn dat fouten ten koste van mensen, dan moet u maar denken dat waar er gehakt wordt er ook spaanders vallen.

9. Niet luisteren
Mensen (vooral collega’s en medewerkers) leiden u af van uw werk. Het is onvoorstelbaar welke nonsens er in een dag op u afkomt.  Vaak lopen of zitten mensen u ook gewoon in de weg en spelen ze mee in een complot om u te kelderen. Concentratie en focus is de boodschap.

10. De boodschapper straffen
Meldt iemand u een probleem, dan heeft hij er vast zelf mee te maken. Logisch: hoe zou die het anders te weten zijn gekomen? Waar rook is, is altijd vuur. En waar vuur is, is de dader in de buurt. Als er iets is wat we uit tien jaar Witse hebben geleerd, is het dat toch wel zeker! Een fout melden is altijd een truc geweest om die fout op een ander af te schuiven. Treed hier gepast op en straf de boodschapper. Al helemaal wanneer hij met een of ander lulverhaal over feedback komt aanzetten – praat uit de boekskes waar consultants hun geld mee verdienen.


Zo. Wat is uw score? Minder dan 50? Dan is er werk aan de winkel en haalt u hoogstens het niveau Enerverend Leidinggeven, de junior class voor Irriterend Leidinggeven. Zit u boven de 50 en tegen de 75 aan, dan kan u rechtstreeks naar de Masterclass. En boven de 85 geeft u die Masterclass beter zélf. Mailt u in dat laatste geval even naar dirk@improve-ment.be want u bent een gedroomde Facilitator op het Annual Event “The Irritating Leadership Award”.

En tot slot: laat de test ook even door uw medewerkers doen. Want een klassiek fenomeen bij elke moderne manager is dat hij of zij, vanuit eerlijke bescheidenheid, de eigen competenties altijd veel te laag inschat.

Dirk De Corte is Managing Partner bij Improvement
Unlocking Human Potential
dirk@improve-ment.be
 

IRRITEREND LEIDINGGEVEN (def.): een vorm van leidinggeven waarbij op effectieve, maar vooral efficiënte, manier de leidinggevende consistent irriterend gedrag laat zien, zonder onderscheid, en dit volgens een voor de omgeving herkenbaar patroon welke, indien correct uitgevoerd, leidt tot deductieve irritatie, wrevel, stress en conflict bij de onmiddellijke omgeving, welke irritatie, wrevel, stress en conflict door de leidinggevende wordt gestuurd in het belang van zichzelf en, bij extrapolatie en personificatie, ook de hele onderneming.